Išleista konferencijos medžiaga

Alytaus kolegijos leidybos centras "E. knygnešys" išleido mokslinės praktinės konferencijos, "STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE", įvykusios Alytaus kolegijoje 2007 m. balandžio 20 d.,  kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, pranešimų medžiagą (ISBN 978-9955-9779-8-8).
Dėkojame Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto dekanei, asociacijos narei, doc. Mildai Budrienei už  nuoširdų darbą organizuojant konferenciją ir  išleidžiant pranešimų medžiagą.

Kalėdinis sveikinimas

Linkiu šviesių ir džiugių Šv.Kalėdų, dosnių Naujųjų Metų švenčių! Tegu 2008 metais nestinga Jums ir Jūsų artimiesiems šilumos, meilės, prasmingų darbų ir džiugių akimirkų.

LEDA prezidentė Romantė Bučienė

Artėjant Rugsėjo -1 ajai !

Nesustojančioje laiko tėkmėje mintys vėl sukasi apie naujus darbus. Stiprybės, sveikatos, daos ir kūrybos ateinančiais mokslo metais!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos seminaras

2006 m. gruodžio 5 d. įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos (LEDA) visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Klaipėdos, Utenos, Panevėžio ir Kauno kolegijų.

Asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pateikė informaciją apie kai kuriuos veiklos rezultatus. Vyr. buhalterė Laima Šapalienė apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2005 m. Susirinkime buvo priimti nauji nariai, numatytos tolesnės 2007 m. asociacijos veiklos perspektyvos.

Kvalifikacijos kėlimo kursų "Vananta" lektorė, soc. m.dr. doc.Valerija Gerikienė (VU) susirinkimo dalyviams pravedė seminarą "Darbo (pareigybių) ir darbuotojų veiklos rezultatų bei asmeninių savybių vertinimas. Atlyginimų valdymas“, kuriame buvo išanalizuota Darbo (pareigybių) ir darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo metodika bei pateiktos atlyginimų valdymo problemos.

Susirinkime tylos minute buvo pagerbtas š.m. liepos 29 d. autoavarijoje žuvusios mūsų asociacijos narės a.a. Renetos Muškauskienės atminimas. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, gimines ir kolegas.

Naujieji mokslo metai

Rugsėjis - tradicinė visų darbų pradžia. Visiems nariams linkime turiningų, prasmingų mokslo metų, sėkmės ir kantrybės, atradimų ir vilčių išsipildymo džiaugsmo.

Konferencija Utenos kolegijoje

2005 m. balandžio 29 d. Utenos kolegijoje vyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ir Utenos kolegijos organizuota praktinė konferencija "Lietuvos įmonių veiklos strategijos skverbiantis į ES šalių rinką", kurios tikslas suburti ekonomikos dėstytojus, verslininkus bei savivaldybės atstovus diskutuoti bei pasidalinti patirtimi, aptarti aktualiausius ekonomikos klausimus, verslo įmonių plėtros galimybes ir perspektyvas pasikeitusioje konkurencinėje aplinkoje.

Konferencijos atidaryme apie žinių visuomenės kūrimą, užsienio investicijų plėtrą, socialinius ir ekonominius pokyčius šalyje (integracijos į Europos Sąjungą kontekste), įmonių restruktūrizavimą ir privatizaciją, darbo jėgos persiskirstymą tarp įvairių ekonomikos veiklų, modeių šiuolaikinių technologijų diegimą kalbėjo Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanė Regina Bagdonavičienė.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pristatė Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos veiklos kryptis ir pakvietė išklausyti pranešimus bei diskutuoti svarbiais Lietuvos ekonomikos plėtros klausimais. Utenos kolegiją pristatė Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė Regina Šilinskienė.

Konferencijos dalyviai išklausė Algirdo Gildučio Utenos rajono Ekonominės plėtros ir finansų skyriaus vedėjo, Dainos Sirvydienės, KTU Projektų vadybos centro projektų koordinatorės, Povilo Stumbrio, Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pranešimus.Vertingi ir kviečiantys diskutuoti buvo dėstytojų Violetos Sangailienės ir Irenos Svetikienės, Jolantos Šinkūnaitės, Vijolės Satkauskienės, Reginos Jakiūnienės, Irenos Raščiuvienės, Sabinos Jurkaitienės pranešimai, kuriuose buvo nagrinėjami tokie aktualūs klausimai, kaip Utenos įmonių padėtis ir lūkesčiai įstojus į ES, smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje, ES struktūrinių fondų parama verslo sektoriui, socialiniai ir ekonominiai Lietuvos vystymosi aspektai, buvo analizuojamos Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės įmonių bei paslaugų įmonių verslo plėtros strategijos, o taip pat glaudus ryšys tarp mokymo institucijų ir verslo įmonių. Konferencijos pabaigoje buvo suorganizuota išvyka į sėkmingai dirbančią įmonę - AB "Utenos trikotažas". Bendrovės personalo skyriaus vadovė Ingrida Osinaitė pristatė įmonės veiklos strategiją, akcentavo, kad svarbiausias AB "Utenos trikotažas" tikslas - gaminti aukščiausios kokybės trikotažo gaminius konkurencingomis kainomis ir kuo trumpesniais terminais.

Kvietimas į konferenciją Utenos kolegijoje

Respublikinė praktinė konferencija "Lietuvos įmonių veiklos strategijos skverbiantis į ES šalių rinką" vyks 2005 m. balandžio 29 d. (penktadienį) 10 val. Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultete.

Konferencijos programą rasite Word dokumente.

Nuoširdi padėka!

Į asociacijos sąskaitą iš Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Šiaulių apskrities valstybinių mokesčių inspekcijų buvo pervestos paramos lėšos. Dėkojame visiems aktyviems rėmėjams, dalyvavusiems „2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijoje". Piniginės lėšos bus panaudotos leidybai ir kitiems Labdaros ir paramos įstatyme numatytiems tikslams.

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Tegu ši šventė suteikia visiems dvasios šviesos ir džiaugsmo, padovanoja ramybę, viltį ir artimo meilę, sustiprina santarvę ir vienybę.

Dėkojame už paramą!

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų rėmėjams iš Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos ir Alytaus, dalyvavusiems „2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijoje“. Jūsų pervestos pinigų sumos bus tikslingai panaudotos asociacijos veikloje.

Visuotinis Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos narių susirinkimas ir seminaras

2006 m. balandžio 7 d. įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos (LEDA) visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Klaipėdos, Utenos, Šiaulių ir Alytaus kolegijų.

Susirinkime asociacijos prezidentė R. Bučienė pristatė veiklos ataskaitą už 2005 m., kurioje apibendrino asociacijos veiklos rezultatus, pateikė informaciją apie finansinės atskaitomybės rengimą. Vyr. buhalterė L.Šapalienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja, pristatė finansinės veiklos ataskaitą bei finansinės atskaitomybės projektą už 2005 m., apibendrino paramos akcijos rezultatus, o asociacijos revizorė E.Štaraitė, Vilniaus technikos kolegijos dėstytoja, supažindino su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita. Susirinkime buvo patvirtintos asociacijos finansinės veiklos ataskaitos už 2005 m.

Apie LR darbo kodekso nuostatų praktinį taikymą kalbėjo Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjas Jonas Gricius, o apie žmogiškųjų išteklių valdymo strategijas susirinkimo dalyvius supažindino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Antanas Pimpė.

Susirinkime buvo numatytos tolesnės asociacijos veiklos perspektyvos. Pasiūlyta surengti konferenciją Alytaus kolegijoje, užmegzti ryšius su tarptautinėmis giminingomis asociacijomis.

Padėka už paramą

Dėkojame visiems, antrus metus dalyvavusiems "2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijoje". Tikimės, kad Jūsų pervestos lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.

Parama

Maloniai prašome prisidėti prie organizuojamos "2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijos", kurios metu Jūs galite paaukoti iki 2 procentų jūsų valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio be papildomų išlaidų. Sukauptos lėšos bus panaudojamos asociacijos tikslams įgyvendinti

Jeigu apsisprendėte paremti LEDA, prašytume Jus:

  1. Gauti prašymo blanką ir jį užpildyti: apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (AVMI), svetainėje www.vmi.lt forma FR 0512 arba skambinkite mums tel. (8-5) 2702328.
  2. Tiesiogiai ar per įgaliotą asmenį pristatyti į AVMI (įmesti užklijuotą voką) ar siųsti paštu iki 2005 05 01. Jei pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą Jūs privalote deklaruoti pajamas, prašytume, kartu su prašymu pateikti ir metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Mūsų rekvizitai:

1957 68823 LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJA

NAUGARDUKO 5, 01141, VILNIUS

AB SWEDBANK 73000 LT707300010080388613

Daugiau informacijos suteiksime: Tel.: (8-5) 2702328, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., adresu: Naugarduko g. 5, Vilnius.

Dėkojame už supratimą ir paramą.