PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame asociacijos nariams ir  visiems mūsų rėmėjams, dalyvavusiems „2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijoje“ už 2010 m. Jūsų pervestos piniginės lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                                 Romantė Bučienė

Sveikinu Jus su Šv. Velykom!
Tegul su bundančia gamta į Jūsų namus ateina ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas!

LEDA prezidentė Romantė Bučienė

TREČIOJI RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ALYTAUS KOLEGIJOJE

2011 m. balandžio 15 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Alytaus dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“, kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius pasveikino organizacinio komiteto pirmininkė, Alytaus kolegijos direktorė doc. Danutė Remeikienė, daug teigiamų emocijų suteikė Alytaus kolegijos studentų vokalinio ansamblio atliekamos dainos. Konferencijoje dalyvavo Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras, Romualdas Ambroževičius, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius, Ilja Malkin, UAB „Advanced advice“ direktorius, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys. Pranešimą „Alytus – geriausias miestas“ skaitė Izida Baliukynienė, Alytaus miesto savivaldybės Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė. Konferencijoje pranešimus skaitė asociacijos narės Regina Jakiūnienė, Vilniaus kooperacijos kolegija, Jūratė Zakarienė, Vilniaus kolegija, Aurelija Zonienė ir Genovaitė Simoneit, Klaipėdos valstybinė kolegija, Daiva Gedmintienė ir Jurgita Ginavičienė, Vilniaus technologijų ir dizaino fakultetas, Regina Motienė, Kauno kolegija, Neringa Žiurkutė, Alytaus kolegija. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apibendrino konferencijos pranešėjų išsakytas mintis, pateikė išvadas bei siūlymus. Pranešimų medžiaga bus išspausdinta trečiajame, jau tęstiniu tapusiame leidinyje. Dvidešimt keturi įvairių aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsniai, kuriuose keliamos teorinės problemos bei pristatomi tyrimų, atliekamų Lietuvos aukštosiose mokyklose, rezultatai, dalinamasi patirtimi ir aptariami ateities planai, taip pat bus skelbiami Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje. Tikimasi, kad leidinyje „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas.

Pasibaigus konferencijai Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai lankėsi nestandartinius baldus gaminančioje įmonėje, UAB „Arpolis“. Veržli ir jaunatviška, nuolat gamybos technologijas tobulinanti įmonė už inovacijų diegimą, valdymo ir rinkodaros naujoves buvo apdovanota nacionaliniame konkurse „Inovacijų prizas 2010“. Įmonės veiklos strategiją pristatęs direktorius Dainius Berškys akcentavo, kad svarbiausias UAB „Arpolis“ tikslas – gaminti aukštos kokybės virtuvės baldus konkurencingomis kainomis ir kuo trumpesniais terminais. Dizainerė Zita Gocentienė supažindino su naujausiomis baldų kolekcijomis ir galimybe interneto svetainėje www.arpolis.lt patiems susiprojektuoti virtuvės baldus.


LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJOS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

2011 m. balandžio 15 d. Alytuje įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Alytaus. Asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pristatė asociacijos veiklos ataskaitą už 2010 m., pasidžiaugė išaugusiu narių skaičiumi. Asociacijos vyr. buhalterė Laima Šapalienė pateikė finansinės veiklos ataskaitą, paramos akcijos rezultatus, supažindino visus su finansinės veiklos patikrinimo rezultatais. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidente išrinkta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė, asociacijos revizore – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė Eugenija Štaraitė, vyr. buhaltere – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Laima Šapalienė.
Asociacijos narės dalyvavo III mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ir lankėsi sėkmingai dirbančioje Alytaus įmonėje UAB „Arpolis“. Nuoširdžiai dėkojame Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto dekanei Mildai Budrienei už šiltą priėmimą.

Sveikiname!

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS)  trečius metus organizuoja akademinį sąžiningumą skatinančių dėstytojų apdovanojimus. Tokį apdovanojimą pelnė ir asociacijos narė, Šiaulių kolegijos lektorė Loreta Meškienė. Nuoširdžiai sveikiname kolegę ir linkime jai sėkmės!

Gražių, jaukių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

 

Tegu Jums visos šventės nuskamba varpais,
Lai linksmos ir nuoširdžios būna jos!
O Naujais - 2010
Turtingi būkite idėjom ir darbais.

 

             LEDA prezidentė   Romantė Bučienė

 
       

 

Išleista konferencijos "STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE" pranešimų medžiaga

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija išleido antrosios respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos "STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE", įvykusios Alytuje 2009 m. balandžio 23 d., kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, pranešimų medžiagą [ISSN 2029-2805 (print), ISSN 2029-2813 (online)]. Leidinį galite peržiūrėti skyrelyje "Leidyba".

Nuoširdžiai dėkojame konferencijos mokslinio komiteto nariams prof. Aleksandrui Vytautui Rutkauskui,  doc. Kazimierui Sventickui, doc. Astridai Slavickienei už straipsnių recenzijas, Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto dekanei, asociacijos narei Mildai Budrienei už  nuoširdų darbą organizuojant konferenciją.

Mokymosi visą gyvenimą programos GRUNDTVIG kontaktinis seminaras „Kūrybiškumo ir naujovių raiška socialinėje integracijoje“ VilniujeRugsėjo 30 - spalio 4 d. dienomis, Vilniuje, viešbutyje "Klaipėda" (L.Stuokos-Gucevičiaus g. 3) dėstytoja Ingrida Jonušienė dalyvavo tarptautiniame GRUNDTVIG mokymosi partnerysčių projektų kontaktiniame seminare "Kūrybiškumo ir naujovių raiška socialinėje integracijoje" (Creativity and Innovation in Social Inclusion). Dėstytoja atstovavo Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai, kurios nariai jau antrą kartą dalyvauja šioje programoje. Kipro sostinėje Nikosijoje kontaktiniame seminare "Kūrybiškumas ir inovatyvumas suaugusiųjų švietime" (Creativity and Innovation in Adult Education) dalyvavo LEDA prezidentė Romantė Bučienė. Kartu partneriais iš Belgijos, Ispanijos, Danijos, Portugalijos, Austrijos, Vokietijos, Airijos ir Graikijos parašytas projektas "Senėjimo pokyčiai švietime" (ACE) šiuo metu yra rezervinių projektų sąraše. Šių seminarų išlaidos buvo apmokėtos iš  ES dotacijos, skirtos  Mokymosi visą gyvenimą programos GRUNDTVIG parengiamųjų vizitų veiklai, laimėjus konkursus. Seminarą Vilniuje organizavo Lietuvos Švietimo mainų ir paramos fondo agentūra, kuri sukvietė šešiolikos Europos šalių atstovus. Ruošiantis seminarui buvo parengta stendinė bei internetinė medžiaga apie Lietuvą, informacija apie švietimo sistemą, reklaminė medžiaga apie Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociaciją.
Seminaro metu teko išsamiai studijuoti įvairius dokumentus: partnerystės projekto rengimo paraišką, projektų vadovą ir susipažinti su gerosios patirties pavyzdžiais, aktyviai bendrauti su dalyviais, diskutuoti apie įvairių šalių problemas, jų švietimo sistemas bei darbo metodus. Diskusijų metu gimė idėja rengti bendrą projektą, kurio tikslas - išanalizuoti pagrindines (raktines) profesinio rengimo  kompetencijas suaugusiųjų švietime ir parengti jų modulius. Projekto koordinatorius iš Airijos apibendrino partnerių iš Rumunijos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ir  Lietuvos išsakytas mintis, apibrėžė tikslus, sutarė dėl mobilumo vizitų.  Grupė dirbo konstruktyviai, lanksčiai, kūrybiškumai. Seminaro metu  buvo surengta puiki Europos šventė, kurioje buvo reklamuojama mūsų šalis, pristatoma švietimo sistema bei dalyvaujančios šiame kontaktiniame seminare institucijos. Seminaro dalyviams buvo organizuotos ekskursijos Vilniuje ir Trakuose. Dėstytoja pasinaudojo puikia galimybe užmegzti partnerystės ryšius ir susitarti dėl būsimo projekto gairių, pasidalinti  informacija apie kūrybiškumo ir naujovių raišką studijų procese.

ANTROJI MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ALYTAUS KOLEGIJOJE

2009 m. balandžio 23 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Utenos ir Alytaus dalyvavo konferencijoje „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“, kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija. Konferencijoje dalyvavo Algimantas Bražionis, Alytaus apskrities viršininkas, Rima Rakauskienė, Alytaus miesto mero pavaduotoja, Jurgita Merkevičienė, l.e. Alytaus kolegijos direktoriaus pareigas, docentė, soc.m.dr. Ramutė Orenienė, mokslinio-ekspertinio komiteto narė, Darbo rinkos mokymo konsultavimo taybos direktorė. Pagrindinį pranešimą „Alytus – geriausia vieta gyventi ir investuoti“ skaitė Izida Baliukynienė ir Neringa Rinkevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės Investicijų skyriaus darbuotojos. Konferencijoje pranešimus skaitė asociacijos narės: Nijolė Pakalnienė, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas, Jolanta Šinkūnaitė, Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas, Romantė Bučienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas, Laima Šapalienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas.

Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto dekanė, LEDA narė, doc. Milda Budrienė pateikė konferencijos baigiamąsias nuostatas, išvadas bei siūlymus. Pranešimų medžiaga bus išspausdinta atskirame konferencijos leidinyje. Konferencijos dalyviai susipažino su puikiai atnaujinta Alytaus kolegijos materialine baze.

Dėkojame socialiniams partneriams ir konferencijos rėmėjams: Alytaus m. savivaldybei, COMPUS kompiuterių salonui, UAB AKOMPUS, prekybos centrui „MAXIMA“.

Su Šventom Velykom!

 
Džiaugsmo ir šviesos Jūsų namams
Gėrio ir grožio Jūsų darbams.
 
Su nuoširdžiausiais linkėjimais
LEDA prezidentė Romantė Bučienė
 
Velykos

Kviečiame į visuotinį narių ataskaitinį susirinkimą ir konferenciją Alytuje!

Š.m. balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. Alytaus kolegijos Vadybos fakultete įvyks asociacijos (LEDA) visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas ir konferencija “Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje  II“.


Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė           Romantė Bučienė

VLADO JURGUČIO PREMIJA 2009

Lietuvos bankas ir Lietuvos mokslų akademija iki šių metų rugsėjo 1 dienos kviečia siųsti paraiškas kasmetinei Vlado Jurgučio premijai gauti.

50 000 litų dydžio premija ne dažniau kaip kartą per metus skiriama už reikšmingus darbus Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimų srityse. Premijai gali būti teikiami per pastaruosius 5 metus publikuoti moksliniai straipsniai, parengtos disertacijos, monografijos ir vadovėliai.

Daugiau informacijos rasite LB interneto svetainėje.

Kvietimas

Mielosios asociacijos narės,

Kviečiame dalyvauti II Respublikinėje mokslinėje-praktinėje  konferencijoje "Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje", kuri įvyks 2009 m. balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 1000 val. Alytaus kolegijos Vadybos fakultete. Dalyvio anketą siųsti iki 2009 m. kovo 10 d.

Suredaguotus straipsnius (jei norite publikuoti savo straipsnį konferencijoje) siųsti iki 2009 m. kovo 25 d.

Dalyvių registracijos pradžia 2009 m. balandžio 23 d.  900 val. 

Konferencijos kvietimas..... (Word)

Konferencijos kvietimas..... (PDF)

Sveikinimas

Sveikatos, ištvermės, ryžto ir tvirtybės  Lietuvos savanorių dienos proga linkime Lietuvos kariuomenės Savanorių Draugijos nariams ir visiems Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanoriams.

 

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

 

Tegu viltys Jūsų kilnios, drąsios

Naujaisiais metais išsipildo.

Tegu geri darbai visi

Įprasmina dienas ir Jus sušildo.

             LEDA prezidentė   Romantė Bučienė

 
       

 

Mokymosi visą gyvenimą programos GRUNDTVIG kontaktinis seminaras Kipre

Š.m. lapkričio 6-9 dienomis Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė dalyvavo GRUNDTVIG mokymosi partnerystės projektų kontaktiniame seminare "Kūrybiškumas ir inovatyvumas suaugusiųjų švietime" Kipro sostinėje Nikosijoje.
Diskusijų metu buvo susitarta dėl  dalyvavimo bendrame projekte apie pokyčius Suaugusiųjų švietime Europoje bei įvairių šalių tarpkultūrinių mainų galimybes. Projektas drauge su partneriais iš Belgijos, Ispanijos, Estijos, Danijos, Portugalijos, Austrijos, Kipro, Airijos ir Graikijos turi būti pateiktas nacionalinėms projekto šalių agentūroms vasario mėnesį. Seminaro metu  buvo surengta puiki Europos šventė, kurioje buvo reklamuojama šalis, pristatoma švietimo sistema.  Projekto rengimui sudaryta koordinavimo grupė, LEDA narės: Romantė Bučienė - Vilniau kolegija, Romualda Uiežienė - Vilniaus kolegija, Marytė Vieraitienė - Vilniaus kolegija, Ingrida Jonušienė - Vilniaus kolegija, Danutė Puožiukienė - Utenos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tayba, Sabina Jurkaitienė - Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, Regina Motienė - Kauno technikos kolegija.

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJOS JUBILIEJINIS RENGINYS

      Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija 

          Lietuvos kariuomenės savanorių draugija

Š. m. spalio 10 d. Ekonomikos fakultete įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos  penkerių metų sukakties minėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos nariai, svečiai - Karo prievolės administravimo taybos prie KAM Karo prievolės skyriaus vedėjas majoras Gintaras Valentukevičius, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė ir prodekanė Nijolė Kašėtienė, fotomenininkas Alfredas Girdziušas. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apžvelgė penkerių metų asociacijos veiklą, jos stipriąsias ir silpnąsias puses, numatė tolesnės veiklos perspektyvas. Vykdant prieš pusę metų pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kariuomenės savanorių draugija, siekiant bendradarbiauti stiprinant akademinės ir savanorių bendruomenių vaidmenį, ugdant pilietiškumą, tautiškumą, skatinant sąmoningą tautinę raišką ir pilietinį dalyvavimą visuomenės gyvenime, renginyje dalyvavęs majoras Gintaras Valentukevičius pravedė seminarą "Pilietiškumo ugdymas globalios Europos kontekste".
Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos pirmininkas Bronius Pacevičius apžvelgė šios draugijos veiklą ir ateities gaires, fotomenininkas Alfredas Girdziušas ir dr. Vytautas Račkauskas pristatė parodos "Atmintis" meninių nuotraukų kolekciją bei jos sukūrimo istoriją. Renginio dalyviai galėjo susipažinti ir su šiuo metu Amerikoje gyvenančios fotomenininkės Laimos Reiss kūryba. Jubiliejiniame renginyje koncertavo Vilniaus kolegijos dainų ir šokių ansamblio "VORUTA" liaudies muzikos instrumentų grupė.

MIELIEJI, SU RUGSĖJO PIRMĄJA!

Baigėsi vasara ir atostogos, visur tvyro nuojauta kažko naujo, dar neatrasto...
Aktyviai veikianti asociacija pradeda savo šeštuosius gyvavimo metus. Sveikinu visus su naujų mokslo metų pradžia ir linkiu geros sveikatos, optimizmo, giedrios nuotaikos, veržlių siekių ir naujų idėjų.
Iki malonių susitikimų!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacjos prezidentė                            Romantė Bučienė

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJAI – PENKERI METAI

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedros dėstytojų iniciatyva 2003 m. birželio 16 dieną Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje buvo įregistruota visuomeninė organizacija - Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija (LEDA), kurios veiklos tikslai: vienyti Lietuvos ekonomikos dėstytojus,  rūpintis dėstytojų kvalifikacijos kėlimu; skatinti dėstytojus dalintis informacija ir idėjomis; rengti ekonomikos žinių konkursus; bendradarbiauti su kitomis organizacijomis rengiant mokslines-praktines konferencijas, seminarus,  paskaitas,  kursus;  bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir jų asociacijomis; atstovauti asociacijai ir dalyvauti tarptautinėse organizacijose. 2004 m. balandžio 20 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai suteiktas paramos gavėjo statusas. Asociacijos nariai ir jos rėmėjai aktyviai dalyvauja teikiant paramą.
Šiuo metu asociacijos veikloje dalyvauja dėstytojai iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus kolegijų bei universitetų. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija bei Lietuvos kariuomenės Savanorių Draugija (LKSD). Pagrindinis bendradarbiavimo tikslai – bendrauti ir bendradarbiauti, dalinantis patirtimi bei organizuoti įvairius renginius. Galima pasidžiaugti, kad per penkerius metus buvo surengtos kelios mokslinės-praktinės konferencijos, seminarai aktualiais ekonomikos studijų, edukologijos, mokslo taikomųjų tyrimų bei pilietinio, tautinio ir kultūrinio ugdymo klausimais. Tarptautinių konferencijų ir kitų renginių metu yra informuojama apie asociacijos veiklą, ieškoma aktyvesnių ir glaudesnių bendradarbiavimo formų. Asociacijos veikla yra aprašoma interneto svetainėje www.leda.lt.
Jubiliejaus proga norėčiau pasveikinti visus asociacijos narius, partnerius,  rėmėjus ir palinkėti sėkmės, naujų atradimų ir vilčių išsipildymo džiaugsmo,  nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                               Romantė Bučienė