PENKTOJI RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ALYTAUS KOLEGIJOJE

2015 m. balandžio 24 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Utenos ir Alytaus dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“, kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius ir svečius organizatorių vardu pasveikino Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja Jurgita Merkevičienė. Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Alytaus rajono vicemeras Arvydas Balčiūnas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius Rimantas Ambroževičius, Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus vedėja Rima Kiselienė, Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė. Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas, konferencijos mokslinio-ekspertinio komiteto narys doc. dr. Rimantas Dapkus apžvelgė Lietuvos aukštojo mokslo kaitą pasaulio ekonomikos kontekste. Konferencijoje pranešimus skaitė asociacijos nariai: Vilniaus Gedimino technikos universiteto doc. dr. Kristina Čižiūnienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė Eugenija Štaraitė, Alytaus kolegijos doc. dr. Rūta Petrauskienė, Alytaus kolegijos lektorius Kęstutis Tamulevičius (kartu su Minsko privataus vadybos ir verslo instituto direktoriumi Valerijumi Golikovu), Utenos kolegijos lektorė Nijolė Pakalnienė ir Panevėžio kolegijos lektorius Česlovas Bartkus. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apibendrino konferencijos pranešėjų išsakytas mintis, pateikė išvadas bei siūlymus, pristatė konferencijos pranešimų medžiagą, kuri yra išspausdinta penktajame, jau tęstiniu tapusiame leidinyje. Dvidešimt du įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsniai (du iš jų yra parengti kartu su Baltarusijos tyrėjais), kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi Lietuvos aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalinamasi patirtimi ir aptariami ateities planai, skelbiami Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje www.leda.lt. Tikimės, kad leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti autorių darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas.

Visuotiniame asociacijos narių susirinkime vyko asociacijos prezidento, vyr. buhalterio ir revizoriaus rinkimai. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidente išrinkta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė, vyr. buhaltere – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Laima Šapalienė, revizore – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė Eugenija Štaraitė.

Nuoširdžiai dėkojame Alytaus kolegijos bendruomenei už puikų priėmimą ir linkime kūrybinės sėkmės.

Pasibaigus konferencijai Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai lankėsi Alytaus kraštotyros muziejuje ir dalyvavo dviejose – vytinių juostų vijimo ir šarvų gamybos – edukacinėse programose.

Nuo senų senovės žmonės naudojo juostas drabužiams susiausti, papuošti, daiktams surišti, parišti. Juosta buvo naudojama įvairiose apeigose, dovanojama vestuvių ar krikštynų proga. Vienas seniausių audimo būdų – vytinių juostų vijimas. Šio edukacinio užsiėmimo metu asociacijos narės mokėsi vytinių juostų vijimo meno, spalvų derinimo, pačios nusivijo juostelę. Senovės baltų karyba – tai mūsų krašto istorijos puslapis, apipintas legendomis. Ilgą laiką pažintis su žiediniais šarvais buvo tik teorinė – nebuvo galima jų paliesti, apsirengti, o tuo labiau pačiam pasigaminti. Šarvų rekonstrukcija – tai ne tik paties daikto, bet ir amato subtilybių atkūrimas. Tai padaryti nėra lengva, bet įmanoma, apsiginklavus kantrybe ir pažinus amato paslaptis. Edukacinio užsiėmimo tikslas – pažinti to laikmečio kario ginkluotę, atskiras aprangos bei buities detales. Užsiėmimo metu dalyvės pačios pabandė pasigaminti žiedinius šarvus.

Penktoji respublikinė mokslinė praktinė konferencija "STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE"

Maloniai  kviečiame įvairių studijų krypčių dalykų aukštųjų mokyklų dėstytojus, verslo pasaulio atstovus, besidominčius verslo specialistų rengimu, visuomeninių organizacijų bei vykdomosios valdžios atstovus dalyvauti penktojoje respublikinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje "STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE".

Konferencija vyks 2015 m. balandžio 24 d. (penktadienį) Alytaus kolegijoje (Studentų g. 17), pradžia 10 val. Leidžiamas recenzuojamas periodinis leidinys (ISSN 2029-2805). Konferenciją organizuoja Alytaus kolegija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija ir Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija.


Registracijos forma (atsisiųsti)

Informacija autoriams (atsisiųsti)

LEDA'i – 11 metų

Štai ir pradėjome skaičiuoti antrąjį Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos dešimtmetį.

 

Nuoširdžiai sveikinu visus asociacijos narius! Linkiu saulėtos ir smagios vasaros, turiningų atostogų!
Bendraukime ir bendradarbiaukime! Labai lauksiu Jūsų pasiūlymų naujiems studijų metams!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                            Romantė Bučienė

 

 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos seminaras ir ataskaitinis susirinkimas

2014 m. kovo 20 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko praktinis seminaras „7 pagrindiniai efektyvios asmenybės žingsniai“, skirtas susipažinti su asmeninio efektyvumo sistema „Da Vinci“ – pirmąja Lietuvoje tęstinių mokymų programa, padedančia suformuoti įpročius efektyviai planuoti laiką ir veiklas, kryptingai siekti tikslų, aiškiai dėlioti prioritetus, atrasti daugiau laiko sau, savo šeimai ir kitiems žmonėms. Seminaro vedėjas – Tęstinių mokymų centro lektorius Tomas Kaulinskas.

Po seminaro vykusiame ataskaitiniame asociacijos susirinkime, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Alytaus, Utenos, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus ir Kauno universitetų, buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus kolegijos. Asociacijos prezidentė Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė pateikė 2013 metų veiklos ataskaitą. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2013 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų  patikrinimo ataskaita.  Visos ataskaitos patvirtintos vienbalsiai. Susirinkimo metu buvo išrinkti asociacijos vadovai: prezidentė - R.Bučienė, revizorė - E.Štaraitė ir vyr. buhalterė - L.Šapalienė, numatytos 2014/15 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.

KETVIRTOJI RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ALYTAUS KOLEGIJOJE

2013 m. balandžio 19 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos ir Alytaus dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE“, kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su dešimties metų sukaktį mininčia Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius pasveikino organizacinio komiteto pirmininkė, Alytaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja Jurgita Merkevičienė. Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto meras, Algirdas Beitnaras, Alytaus kolegijos tarybos pirmininkas, doc. dr. Rimantas Dapkus, Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas, konferencijos mokslinio-ekspertinio komiteto narys. Konferencijoje pranešimus skaitė Eugenija Štaraitė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Regina Motienė, Kauno technikos kolegija, Živilė Tamošauskaitė, Klaipėdos valstybinė kolegija, Sigita Valentukevičienė, Vilniaus kolegija, Kęstutis Tamulevičius, Alytaus kolegija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus specialistė Rasa Kazlauskienė. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apibendrino konferencijos pranešėjų išsakytas mintis, pateikė išvadas bei siūlymus, pristatė konferencijos pranešimų medžiagą, kuri yra išspausdinta ketvirtajame, jau tęstiniu tapusiame leidinyje. Dvidešimt šeši įvairių Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsniai, kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi Lietuvos aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalinamasi patirtimi ir aptariami ateities planai, ir dviejų Gruzijos mokslininkų straipsniai skelbiami Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje www.leda.lt. Tikimasi, kad leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo tarpusavio bendradarbiavimo perspektyvas. Konferencijos metu Alytaus kolegijos bendruomenė pasveikino Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociaciją, mininčią savo veiklos dešimtmetį. Nuoširdžiai dėkojame Alytaus kolegijos direktorei doc. Danutei Remeikienei, Vadybos fakulteto dekanei Mildai Budrienei, Vadybos ir administravimo katedros vedėjai Aurelijai Goravičienei ir Alytaus kolegijos kolektyvui už sveikinimus, puikų konferencijos organizavimą bei nuoširdų bendravimą.

Pasibaigus konferencijai Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai lankėsi penkiasdešimties metų jubiliejų mininčioje įmonių grupėje „Alita“, AB, kuri nuolat atnaujina gamybos technologijas bei tęsia ilgametes tradicijas. Pažintinės ekskursijos metu įmonės specialistės supažindino asociacijos narius su įmonės istorija, naujomis investicijomis, darbo sąlygomis, įgytu tarptautiniu pripažinimu, įdiegtomis kokybės valdymo kontrolės (ISO 9001:2000 sertifikatas) bei aplinkos apsaugos vadybos sistemomis (sertifikatas ISO 14001).

 

 

Dėkojame!

Visiems asociacijos nariams ir mūsų rėmėjams, dalyvavusiems „2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijoje“ už 2011 m. Jūsų pervestos piniginės lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė    Romantė Bučienė

Kviečiame į visuotinį ataskaitinį narių susirinkimą ir konferenciją Kaune!

Š.m. kovo 7 d. (trečiadienį) 10.00 val.  Kauno kolegijos  Verslo vadybos fakultete įvyks asociacijos (LEDA) visuotinis  ataskaitinis  narių susirinkimas ir tarptautinė konferencija  “VADYBOS STUDJOS: PROBLEMINIS MOKYMAS IR MULTIDISCIPLINIŠKUMAS“.
Išsamesnė informacija:
- Kvietimas
- Dalyvio anketa
- Reikalavimai straipsniams


Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                                               Romantė Bučienė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame asociacijos nariams ir  visiems mūsų rėmėjams, dalyvavusiems „2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijoje“ už 2010 m. Jūsų pervestos piniginės lėšos bus panaudotos asociacijos tikslų įgyvendinimui.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                                 Romantė Bučienė

TREČIOJI RESPUBLIKINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ALYTAUS KOLEGIJOJE

2011 m. balandžio 15 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Alytaus dalyvavo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“, kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius pasveikino organizacinio komiteto pirmininkė, Alytaus kolegijos direktorė doc. Danutė Remeikienė, daug teigiamų emocijų suteikė Alytaus kolegijos studentų vokalinio ansamblio atliekamos dainos. Konferencijoje dalyvavo Algirdas Vrubliauskas, Alytaus rajono savivaldybės meras, Romualdas Ambroževičius, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Alytaus filialo direktorius, Ilja Malkin, UAB „Advanced advice“ direktorius, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys. Pranešimą „Alytus – geriausias miestas“ skaitė Izida Baliukynienė, Alytaus miesto savivaldybės Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė. Konferencijoje pranešimus skaitė asociacijos narės Regina Jakiūnienė, Vilniaus kooperacijos kolegija, Jūratė Zakarienė, Vilniaus kolegija, Aurelija Zonienė ir Genovaitė Simoneit, Klaipėdos valstybinė kolegija, Daiva Gedmintienė ir Jurgita Ginavičienė, Vilniaus technologijų ir dizaino fakultetas, Regina Motienė, Kauno kolegija, Neringa Žiurkutė, Alytaus kolegija. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apibendrino konferencijos pranešėjų išsakytas mintis, pateikė išvadas bei siūlymus. Pranešimų medžiaga bus išspausdinta trečiajame, jau tęstiniu tapusiame leidinyje. Dvidešimt keturi įvairių aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsniai, kuriuose keliamos teorinės problemos bei pristatomi tyrimų, atliekamų Lietuvos aukštosiose mokyklose, rezultatai, dalinamasi patirtimi ir aptariami ateities planai, taip pat bus skelbiami Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje. Tikimasi, kad leidinyje „Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas.

Pasibaigus konferencijai Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai lankėsi nestandartinius baldus gaminančioje įmonėje, UAB „Arpolis“. Veržli ir jaunatviška, nuolat gamybos technologijas tobulinanti įmonė už inovacijų diegimą, valdymo ir rinkodaros naujoves buvo apdovanota nacionaliniame konkurse „Inovacijų prizas 2010“. Įmonės veiklos strategiją pristatęs direktorius Dainius Berškys akcentavo, kad svarbiausias UAB „Arpolis“ tikslas – gaminti aukštos kokybės virtuvės baldus konkurencingomis kainomis ir kuo trumpesniais terminais. Dizainerė Zita Gocentienė supažindino su naujausiomis baldų kolekcijomis ir galimybe interneto svetainėje www.arpolis.lt patiems susiprojektuoti virtuvės baldus.


LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJOS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

2011 m. balandžio 15 d. Alytuje įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Alytaus. Asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pristatė asociacijos veiklos ataskaitą už 2010 m., pasidžiaugė išaugusiu narių skaičiumi. Asociacijos vyr. buhalterė Laima Šapalienė pateikė finansinės veiklos ataskaitą, paramos akcijos rezultatus, supažindino visus su finansinės veiklos patikrinimo rezultatais. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidente išrinkta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė, asociacijos revizore – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė Eugenija Štaraitė, vyr. buhaltere – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Laima Šapalienė.
Asociacijos narės dalyvavo III mokslinėje-praktinėje konferencijoje „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ ir lankėsi sėkmingai dirbančioje Alytaus įmonėje UAB „Arpolis“. Nuoširdžiai dėkojame Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto dekanei Mildai Budrienei už šiltą priėmimą.

Su naujų studijų metų pradžia!

 

Rugsėjis sugrąžina mus iš vasaros, jis pradeda rudenį – tokį žydintį, bet susimąsčiusį ir stebuklingais voratinkliais pasidabinusį. Kasmet rugsėjis dovanoja gražią  šventę,  nuolat pasikartojančią, bet kaskart vis kitokią…
Tegu atsiveria Jums keliai į besiskleidžiančias kūrybos ir tobulėjimo erdves. Telydi jus kantrybė, meilė ir sėkmė!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė         Romantė Bučienė 

 

 

 

 

 

2 procentų parama

Iki gegužės 4 d. galite užpildyti prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai (kodas 195768823).

Daugiau apie prašymo pildymą žr. VMI interneto svetainėje.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJAI – 10 METŲ!

 

 

Gražaus Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos dešimties metų jubiliejaus proga š. m. gegužės 31 d. – birželio 2 d. Kauno technikos kolegijos praktinio mokymo ir rekreacijos bazėje „Žuvėdra“ Juodkrantėje vyko mokslinis-praktinis seminaras, kuriame buvo nagrinėjamos mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvos, numatytos tolesnės asociacijos veiklos perspektyvos. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos dešimties metų veiklą pristatė Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė. Asociacijos narių komandos diskutavo apie asociacijos veiklą bei numatė tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. Savo pranešime „Lietuvos regioninės politikos aktualijos, siekiant šalies ekonomikos darnios plėtros ir socialinės gerovės“ mokslo ir verslo bendradarbiavimo gaires numatė Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas Rimantas Dapkus.

Asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių dalyvavo jubiliejiniame šventiniame vakare „Pabūkime ir pasidžiaukime kartu...“. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija nuoširdžiai dėkoja Kauno technikos kolegijos direktoriui Nerijui Varnui ir Kompetencijų tobulinimo centro vadovei Reginai Motienei už mokslinio-praktinio seminaro organizavimą kolegijos praktinio mokymo ir rekreacijos bazėje „Žuvėdra“.

Su mokslo ir studijų pradžia!

Linkiu visiems nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo,
kūrybos džiaugsmo, susitelkimo laukiantiems darbams,
gražių susitikimų naujais studijų metais!


Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė
Romantė Bučienė

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJOS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS KAUNE

2012 m. kovo 07 d. Kauno kolegijos Verslo vadybos fakultete įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo nariai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Utenos. Asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pristatė 2011 m. asociacijos veiklos ataskaitą, kurioje pasidžiaugė vis didėjančiu narių skaičiumi. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas tradicinės „STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE“ konferencijos organizavimui ir leidinio parengimui, asociacijos narių leidybos registro sudarymui, informacijos internetiniame puslapyje atnaujinimui. Asociacijos vyr. buhalterė Laima Šapalienė pateikė finansinės veiklos ataskaitą,  supažindino su paramos akcijos rezultatais. Susirinkime numatytos 2013 m. asociacijos veiklos perspektyvos Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidente išrinkta Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė, asociacijos revizore – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė Eugenija Štaraitė, vyr. buhaltere – Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Laima Šapalienė.
Asociacijos narės dalyvavo tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Vadybos studijos: probleminis mokymas ir multidiscipliniškumas“. Nuoširdžiai dėkojame Kauno kolegijos  Verslo
vadybos fakulteto asociacijos narėms už šiltą priėmimą.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                                               Romantė Bučienė

Linksmų Šv. Kalėdų!


Tegul Šv. Kalėdų stebuklas                         
Atneša laimę ir ramybę.
Tegul Naujieji Metai
Ateina su viltimi, kantrybe,
Sėkme ir džiaugsmu.


Visada Jūsų Romantė Bučienė

Ir vėl beldžiasi rugsėjis......

Sveikinu visus su naujų mokslo metų pradžia ir linkiu puikios nuotaikos, nuoširdaus bendravimo, stiprios sveikatos, kūrybos džiaugsmo ir gerų idėjų. Būkime drauge!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė
Romantė Bučienė

Sveikinu Jus su Šv. Velykom!
Tegul su bundančia gamta į Jūsų namus ateina ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas!

LEDA prezidentė Romantė Bučienė