Mielieji,

Su Kristaus prisikėlimu! Aleliuja!!!

Tegul mus apšviečia prisikėlusio Kristaus šviesa! Būkime vilties ir gyvenimo liudytojais!

velykos

Džiaugiamės sėkmingu asociacijos dalyvavimu paramos akademinėms asociacijoms gauti konkurse

2023 m. birželio 12 d. asociacija pateikė paraišką (reg. Nr. P-ACO-23-10) Lietuvos mokslo tarybos organizuojamame paramos akademinėms asociacijoms konkurse dotacijai gauti  internetinei renginio sklaidai ir mokesčiui už  interneto adresą. Asociacijos pateikta paraiška buvo pripažinta finansuojama (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-392). Projekto lėšos bus panaudotos daliniam tarptautinės konferencijos leidinio "Studijos kintančioje verslo aplinkoje" leidybos ir mokesčio už interneto adresą kompensavimui.

Trečioji tarptautinė mokslinė nuotolinė konferencija „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE”

Balandžio 20 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Alytaus, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos nuotoliniu būdu dalyvavo trečiojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment), kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius ir svečius organizatorių vardu pasveikino Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius ir konferencijos moderatorės Romantė Bučienė ir Jūratė Merkienė. Konferencijoje buvo perskaityta dvidešimt pranešimų.Pranešimus parengė užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai: dr. Szymon Piotrowski iš Lenkijos Poznanės A. Mickevičiaus universiteto, dr. Inna Khovrak  iš Ukrainos Valstybinio mokesčių universiteto, Jean De Dieu Muhire iš Lenkijos UTP Bydgoščiaus mokslo ir technologijų universiteto.  Pranešimus skaitė Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Gintautė Žibėnienė, dr. Simonas Čepėnas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, prof. Artūras Jukna Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), West Hartfordo (JAV) darbuotoja dr. Edita Kizevičienė (su bendraautore Regina Motiene, Kauno kolegijos lektore), Indrė Knyvienė ir Giedrė Gudeliūnienė Kauno kolegijos lektorės, Antoniia Bieliatynska  (bendraautorės doc.dr. Kristina Čižiūnienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir doc.dr. Iryna Klymenko, Valstybinis transporto univeritetas, Ukraina), Laura Sėlenienė Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė, Egidijus Stanys (bendraautorė prof. Aldona Jarašūnienė), Svetlana Kondrašovienė (bendraautorė Liudmila Burinskienė) Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Konferencijoje pranešimus skaitė šie asociacijos nariai: Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės Liucija Budrienė (kartu su bendraautore Kristina Antanavičiene) ir Jūratė Leonavičienė, Kauno technikos kolegijos lektorė Kristina Burneikienė, Panevėžio kolegijos lektorės dr. Laima Skauronė (bendraautorės dr. Rasa Glinskienė, Erika Degenytė),  Ana Samuilova, Alma Skujienė  (bendraautorė Rima Strelčiūnienė, doc.dr. Viktor Kozlovskij Vilniaus kolegija, Vaiva Mickevičienė (bendraautorė Inga Piščikienė) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Trisdešimt du užsienio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų autorių straipsnių, kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalijamasi patirtimi ir aptariamos veiklos perspektyvos, išspausdinti devintajame, jau tęstiniu tapusiame straipsnių rinkinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment). Leidinio elektroninis variantas paskelbtas Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje https://leda.lt/leidyba   

Su švente!

Sveikatos, stiprybės, ištvermės šventės proga!

Darbingų, kūrybingų ir sveikų studijų metų!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos  vadovė Romantė Bučienė

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų!

Jaukumo Jūsų namams, tarpusavio supratimo, sveikatos, gyvenimo pilnatvės.
Telydi Jus tikėjimo, vilties ir meilės šviesa,
Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Laimėjome paramos akademinei asociacijai konkursą

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija sėkmingai dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamuose paramos akademinėms asociacijoms gauti konkursuose.  2021 m. rugsėjo 28 d. asociacija pateikė paraišką dotacijai gauti internetinės svetainės turinio valdymo sistemos atnaujinimui. Asociacijos pateikta paraiška buvo pripažinta finansuojama (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-410).
Labai džiaugiamės savo sėkme konkurse.

Naujų studijų metų pradžia

Tegu atsiveria visi keliai į nuolat besiskleidžiančias kūrybos ir tobulėjimo erdves.

Telydi jus kantrybė, meilė ir sėkmė! Būkite saugūs ir sveiki!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė     Romantė Bučienė

Antroji tarptautinė nuotolinė mokslinė konferencija „Studijos kintančioje verslo aplinkoje"

2021 m. balandžio 15 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Alytaus, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos nuotoliniu būdu dalyvavo antrojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment), kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius ir svečius organizatorių vardu pasveikino Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius ir Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė. Konferencijoje buvo perskaityti dvidešimt trys pranešimai. Įvadinius pranešimus skaitė Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK) viceprezidentas Gintas Umbrasas ir Mykolo Romerios universiteto docentė dr. Gintautė Žibėnienė. Pranešimus parengė užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai: prof. Adam Baszynski, Marcin Flotynski ir Alicja Mikolajevicz-Wozniak iš Lenkijos Poznanės A. Mickevičiaus universiteto, Dr. Inna Khovrak ir dr. Viktorija Perevozniuk (kartu su bendraautoriumi prof. D. Zagirniak), iš Ukrainos Kremenčuko nacionalinio universiteto, dr. Aldona Migała-Warchoł (kartu su bendraautoriais Olga Buckiūniene ir dr. Artūru Vitu), iš Lenkijos Rzeszowo technologijos universiteto, prof. dr. Elena Efimova iš Rusijos Sankt Peterburgo universiteto, dr. Ewa Wojcik, iš Lenkijos Katovicų Ekonomikos universiteto, David Shakarishvili,  iš Sakartvelo Tomo Džefersono tyrimų centro,  dr. Piotr Prus, iš Lenkijos UTP Bydgoščiaus mokslo ir technologijų universiteto. Pranešimus skaitė Evelina Krauklytė (kartu su bendrautore dr. Kristina Čižiūniene), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), Mykolo Romerio universiteto doc., dr. Inga Žilinskienė, West Hartfordo (JAV) darbuotoja dr. Edita Kizevičius (su bendraautoriumi Luku Stoniku), Jūratė Liebuvienė (kartu su bendraautorėmis dr. Kristina Čižiūniene ir Marija Kolosova). Konferencijoje pranešimus skaitė šie asociacijos nariai: Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės Liucija Budrienė (kartu su bendraautorėmis Judita Jonuševičienė ir dr. Agnė Šneiderienė), Jolanta Kreišmonienė (kartu su bendraautore Jūrate Leonavičienė), Utenos kolegijos lektorė, Mykolo Romerio universiteto doktorantė Ramutė Narkūnienė, Šiaulių valstybinės kolegijos  doc., dr. Rita Bužinskienė,  Kauno technikos kolegijos lektorė Kristina Burneikienė (kartu su bendraautore Regina Motiene), dr. Viktor Kozlovskij (Vilniaus kolegija).  Trisdešimt septyni įvairių užsienio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsnių, kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalijamasi patirtimi ir aptariamos veiklos perspektyvos, bus išspausdinti aštuntajame, jau tęstiniu tapusiame straipsnių rinkinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment).  Leidinio elektroninį variantą planuojama išleisti gegužės viduryje ir bus paskelbtas Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje www.leda.lt. Tikimės, kad leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti užsienio ir Lietuvos autorių darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas.

Nuoširdžiai dėkojame Alytaus kolegijos bendruomenei už suteiktas technines galimybes pasidalinti aktualiomis, nuolat kintančiomis tiek verslo aplinkos, tiek ir studijų proceso temomis. Nuoširdžiai dėkojame visiems konferencijos dalyviams už bendradarbiavimą, kantrybę ir linkime tolesnės kūrybinės sėkmės!

 

The Second International Scientific Conference "STUDIES IN A CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT"

Gerb. kolegos,
Kviečiame ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo ir vadybos, rinkodaros studijų krypčių aukštųjų mokyklų dėstytojus, įmonių vadovaujančius darbuotojus,
besidominčius specialistų rengimu, visuomeninių organizacijų bei viešojo sektoriaus atstovus dalyvauti antrojoje tarptautinėje mokslinėje
konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE”, kuri įvyks 2021 m. balandžio 15 d.
Dalyvio anketa ir straipsnis leidiniui pateikiami iki 2021 m. kovo 15 d. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Kvietimas
Dalyvio anketa
Informacija autoriams
Autoriaus (ių) deklaracija
Recenzijos forma
Straipsnio šablonas

Dear colleagues,

Higher school lecturers in the fields of economics, finance, accounting, management and marketing, management staff of enterprises
interested in the training of specialists, representatives of the public sector are invited to take part in the second international scientific
conference "STUDIES IN A CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT", which will take place on 15th April 2021.
Registration form should be submitted by 15 March 2021 by e-mail   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
The deadline for submitting the full paper is 15 March 2021 by e-mail Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Invitation
Registration Form
Information for authors
Authors Declaration
Article Review Form
Template of the article

Galutinė projekto ataskaita

2018-2019 m. asociacijos nariai dalyvavo Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK), Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” projekto „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ veiklose: mokymuose-diskusijose bei apklausose.

Projekto tikslas – skatinti darbdavių  ir profesinių sąjungų  bendradarbiavimą vystant socialinį dialogą ir sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti. Projektu taip pat buvo siekiama užtikrinti socialinio dialogo Lietuvoje situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu. Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Galutinė šio projekto ataskaita: „Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas“

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai 20 metų!


Nuoširdžiai sveikinu visus asociacijos narius su dvidešimtuoju gimtadieniu! Dėkoju visiems už aktyvų dalyvavimą jubiliejiniuose renginiuose ir už 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio skyrimą asociacijos veikloms įgyvendinti. Ačiū už pasitikėjimą, bendradarbiavimą ir buvimą kartu jau dvidešimt metų!
Pagaukim ir sulaikykim kiekvieną dieną, mylėkim, tikėkim ir džiaukimės kiekviena akimirka...
Gražių, smagių ir turiningų vasaros atostogų!!!

Vadovė Romantė Bučienė

Gimimo diena

Trečioji tarptautinė mokslinė virtuali konferencija „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE”

Kviečiame ekonomikos, finansų, apskaitos, verslo, vadybos, rinkodaros studijų krypčių aukštųjų mokyklų dėstytojus, įmonių vadovaujančius darbuotojus, besidominčius specialistų rengimu, visuomeninių organizacijų bei viešojo sektoriaus  atstovus dalyvauti trečiojoje tarptautinėje mokslinėje virtualioje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE”, skirtoje Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos 20-mečiui, kuri įvyks 2023 m. balandžio 20 d. MS Teams platformoje.

    Kvietimas.pdf

    Dalyvio anketa. doc

    Informacija autoriams.pdf

    Autoriaus (ių) deklaracija.doc

    Recenzijos forma.doc

    Straipsnio šablonas.doc

Konferencijos programa pdf

The Annotations of Presentations pdf

Sėkmė paramos akademinėms asociacijoms gauti konkurse

Labai džiaugiamės sėkmingu Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos dalyvavimu Lietuvos mokslo tarybos organizuojamuose paramos akademinėms asociacijoms gauti konkursuose.  2022 m. balandžio 4 d. asociacija pateikė paraišką dotacijai gauti internetinės svetainės turinio valdymo sistemos tobulinimui. Asociacijos pateikta paraiška buvo pripažinta finansuojama (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-308).

 

 

 

Nuoširdžiai dėkojame

visiems aktyviems asociacijos rėmėjams, skyrusiems 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, už išreikštą pasitikėjimą ir finansinę paramą. Mes galime sėkmingai vykdyti projektus ir siekti užsibrėžų tikslų.

Sveikinimas

Įspūdinga gamtos spalvų paletė dovanoja nuostabią šventę.

Telydi jus visus neblėstanti energija, meilė, nuolatinis tobulėjimo siekimas ir kūrybos džiaugsmas!
 Būkite sveiki!


Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai 18 metų!

LEDA sulaukė pilnametystės ir pradeda 19-tus savo gyvavimo metus!

Nuoširdžiai sveikinu visus  LEDOS narius su gimtadieniu!

Po ilgų karantino mėnesių pagaliau gal atsipūsime.

Linkiu šiltų, džiugių ir turiningų vasaros atostogų!
Dėkoju visiems asociacijos nariams, paskyrusiems 1,2 procentus gyventojų pajamų mokesčio ir tiems, kurie tikėdami mūsų asociacijos idėjomis nuoširdžiai skatino tai padaryti savo draugus, artimuosius, pažįstamus. Jūsų skirta parama bus panaudota asociacijos tikslų įgyvendinimui.
Bendradarbiaukime ir džiaukimės visi kartu!

 

Video sveikinimas LEDA'I - 18

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                                        Romantė Bučienė

Džiaugiamės ir kuriame ateities planus

  Gruodžio 10 d. asociacijos nariai susibūrė nuotoliniu būdu pasidžiaugti veiklos rezultatais ir numatyti perspektyvas. Su viltimi ir meile pasitinkame šventes,  ir  tikrai niekas  neatims  iš mūsų  Šv. Kalėdų džiaugsmo.
  Metai buvo sudėtingi, atrodo, daug kas nepriklausė nuo mūsų, jautėmės nesaugūs, tapome situacijos įkaitais ir toliau nerimaujame dėl ateities.
  Bet ir šiame laikotarpyje atradome naujų galimybių, įveikėme modernių komunikacijos priemonių iššūkius ir nuotolinio darbo išbandymus.
  Asociacija šiais metais dalyvavo įvairių projektų apklausose, džiaugėsi nauja asociacijos internetine svetaine, kurios atnaujinimą iš dalies finansavo Lietuvos mokslo taryba, laimėjus paramos asociacijoms konkursą.  Nuoširdžiai dėkojame visiems remėjams, kurie skyrė asociacijai savo 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą.
  2021 metais asociacija kartu su Alytaus kolegija ir Lietuvos darbdavių konfederacija antrą kartą planuoja organizuoti nuotolinę tarptautinę mokslinę konferenciją „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, kuri vyks 2021 balandžio 15 d.  Dauguma asociacijos narių planuoja aktyviai rengti pranešimus konferencijai ir straipsnius tradiciniam asociacijos leidiniui „Studijos kintančioje verslo aplinkoje‘, indeksuojamame IndexCopernicus (ICI) duomenų bazėje.
  Nors ir  išgyvename sunkių išbandymų laikotarpį, pavargę nuo visko, o gal kaip tik labiau nurimę, matykime, tai, kas svarbiausia, įženkime į šias šventes su meile ir atvira širdimi.
  Su artėjančiomis šventėmis!

Nuoširdi padėka

Dėkojame visiems aktyviems asociacijos rėmėjams, skyrusiems 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, už išreikštą pasitikėjimą ir finansinę paramą.

Jūsų dėka galime sėkmingai vykdyti projektus ir užsibrėžtus tikslus, o taip pat plėsti savo veiklą.