Apie mus

PHARE profesinio mokymo programos iniciatyva 1998 m. Lietuvoje pradėtos kurti profesinio mokymo įstaigų dėstytojų/mokytojų asociacijos, kurių veiklos tikslai – padėti keistis naujausia dalykine informacija, dalintis pedagogine patirtimi, tobulinti kvalifikaciją. Tokiu būdu buvo įsteigtos atskirų sričių – elektronikos, automobilių transporto, užsienio kalbų ir kitų – dėstytojų/mokytojų asociacijos. 1999 m. gruodžio 17 d. Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame buvo nutarta įsteigti Respublikinę ekonomikos dalykų dėstytojų/mokytojų asociaciją. Asociacijos valdybos pirmininke buvo išrinkta Vilniaus aukštesniosios technikos mokyklos dėstytoja Irena Baublienė, o vicepirmininke išrinkta Laima Šapalienė, Vilniaus aukštesniosios ekonomikos mokyklos dėstytoja. Tačiau asociacija oficialiai nebuvo įregistruota ir jos veikla nutrūko.

2003 m. gegužės 28 d. įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos (LEDA) steigiamasis susirinkimas, kuriame buvo nutarta atnaujinti veiklą ir pateikti Teisingumo ministerijai prašymą dėl LEDOS kaip visuomeninės organizacijos įsteigimo ir jos įstatų įregistravimo.

2003 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija įregistravo visuomeninę organizaciją – Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociaciją.

Nuo 2004 m. vasario 14 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija veikia pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. 2 dalį.

 

Mūsų komanda

Veiklos modelis – bendrauti, spręsti, veikti.

 

 

Romantė Bučienė

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos vadovė. Ekonomistė, edukologijos magistrė, turinti 42 metų pedagoginio ir 17 metų vadybinio darbo patirtį.

Gyvenimo tikslas nėra išmatuojamas ir apribotas laike. Tik nuolatinėje veikloje žmogus tobulėja, o aukščiausi rezultatai yra pasiekiami tuomet, kai darai tai, ką geriausiai išmanai.

Gyvenimo moto – nedaryk kitam to, ko pats nenorėtum, kad tau padarytų, būk gailestingas, neteisk ir pats nebūsi teisiamas; nesmerk ir pats nebūsi pasmerktas, atleisk ir tau bus atleista, duok ir tau bus duota su kaupu.


Laima Šapalienė

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos vyr. buhalterė. Ekonomistė, edukologijos magistrė, turinti 36 metų pedagoginio darbo ir daugiau kaip 20 metų buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtį.

Svarbiausia gyvenime – šeima ir švari gamta.

Svarbiausios vertybės – pagarba kitam ir sąžiningumas.

Gyvenimo moto – nepanikuok, kol nieko neatsitiko, kai atsitiko irgi nepanikuok, bet šalink atsiradusias kliūtis.

 

 
Olga Buckiūnienė

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos revizorė. Finansininkė, turinti 34 metų pedagoginio darbo patirtį.

Gyvenimo moto – nedaryk kitam to, ko nenori pats gauti.