Kviečiame į visuotinį narių ataskaitinį susirinkimą ir konferenciją Alytuje!

Š.m. balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. Alytaus kolegijos Vadybos fakultete įvyks asociacijos (LEDA) visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas ir konferencija “Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje  II“.


Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė           Romantė Bučienė

VLADO JURGUČIO PREMIJA 2009

Lietuvos bankas ir Lietuvos mokslų akademija iki šių metų rugsėjo 1 dienos kviečia siųsti paraiškas kasmetinei Vlado Jurgučio premijai gauti.

50 000 litų dydžio premija ne dažniau kaip kartą per metus skiriama už reikšmingus darbus Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimų srityse. Premijai gali būti teikiami per pastaruosius 5 metus publikuoti moksliniai straipsniai, parengtos disertacijos, monografijos ir vadovėliai.

Daugiau informacijos rasite LB interneto svetainėje.

Sveikinimas

Sveikatos, ištvermės, ryžto ir tvirtybės  Lietuvos savanorių dienos proga linkime Lietuvos kariuomenės Savanorių Draugijos nariams ir visiems Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanoriams.

 

Mokymosi visą gyvenimą programos GRUNDTVIG kontaktinis seminaras Kipre

Š.m. lapkričio 6-9 dienomis Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė dalyvavo GRUNDTVIG mokymosi partnerystės projektų kontaktiniame seminare "Kūrybiškumas ir inovatyvumas suaugusiųjų švietime" Kipro sostinėje Nikosijoje.
Diskusijų metu buvo susitarta dėl  dalyvavimo bendrame projekte apie pokyčius Suaugusiųjų švietime Europoje bei įvairių šalių tarpkultūrinių mainų galimybes. Projektas drauge su partneriais iš Belgijos, Ispanijos, Estijos, Danijos, Portugalijos, Austrijos, Kipro, Airijos ir Graikijos turi būti pateiktas nacionalinėms projekto šalių agentūroms vasario mėnesį. Seminaro metu  buvo surengta puiki Europos šventė, kurioje buvo reklamuojama šalis, pristatoma švietimo sistema.  Projekto rengimui sudaryta koordinavimo grupė, LEDA narės: Romantė Bučienė - Vilniau kolegija, Romualda Uiežienė - Vilniaus kolegija, Marytė Vieraitienė - Vilniaus kolegija, Ingrida Jonušienė - Vilniaus kolegija, Danutė Puožiukienė - Utenos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tayba, Sabina Jurkaitienė - Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija, Regina Motienė - Kauno technikos kolegija.

MIELIEJI, SU RUGSĖJO PIRMĄJA!

Baigėsi vasara ir atostogos, visur tvyro nuojauta kažko naujo, dar neatrasto...
Aktyviai veikianti asociacija pradeda savo šeštuosius gyvavimo metus. Sveikinu visus su naujų mokslo metų pradžia ir linkiu geros sveikatos, optimizmo, giedrios nuotaikos, veržlių siekių ir naujų idėjų.
Iki malonių susitikimų!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacjos prezidentė                            Romantė Bučienė

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos susirinkimas

         2008 m. balandžio 3 d. įvyko jau penkerius metus gyvuojančios Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos (LEDA) visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Klaipėdos, Utenos, Panevėžio ir Kauno kolegijų.
           Susirinkime buvo priimtos naujos narės iš Kauno kolegijos. Asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pateikė ataskaitą apie metinius veiklos rezultatus. Vyr. buhalterė Laima Šapalienė  pateikė finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2007 m., o asociacijos  revizorė Eugenija Štaraitė, Vilniaus technikos kolegijos dėstytoja, supažindino su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita. Dar vieneriems metams iki sekančio visuotinio ataskaitinio susirinkimo asociacijos prezidente išrinkta R.Bučienė, revizore E.Štaraitė ir  buhaltere L.Šapalienė.  
          Numatytos tolesnės 2008 m. asociacijos veiklos perspektyvos. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos kariuomenės draugija (LKSD)  pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios pagrindinis tikslas – bendradarbiauti stiprinant akademinės ir savanorių bendruomenių vaidmenį, ugdant pilietiškumą, tautiškumą, skatinant sąmoningą tautinę raišką ir pilietinį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Apie draugijos veiklos planus kalbėjo jos pirmininkas Bronius Pacevičius ir draugijos nariai.
            PPRC lektorė, soc. m.  dr. Gintautė Žibėnienė susirinkimo dalyviams pravedė seminarą "Studijų programų rengimas ir vertinimas“, kuriame buvo išnagrinėtos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos Lietuvoje ir kitose šalyse problemos. 

Kviečiame į ataskaitinį susirinkimą ir seminarą!

Š.m. balandžio 3 d. (ketvirtadienį) 9.00 val. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 38 a. įvyks asociacijos (LEDA) visuotinis ataskaitinis susirinkimas ir seminaras "Studijų programų rengimas ir vertinimas". Seminaro vedėja - soc. m. dr. Gintautė Žibėnienė, PPRC lektorė, profesinio rengimo ekspertė.
Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus rengs Pedagogų profesinės raidos centras. Apie dalyvavimą pranešti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė

Išleista konferencijos medžiaga

Alytaus kolegijos leidybos centras "E. knygnešys" išleido mokslinės praktinės konferencijos, "STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE", įvykusios Alytaus kolegijoje 2007 m. balandžio 20 d.,  kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, pranešimų medžiagą (ISBN 978-9955-9779-8-8).
Dėkojame Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto dekanei, asociacijos narei, doc. Mildai Budrienei už  nuoširdų darbą organizuojant konferenciją ir  išleidžiant pranešimų medžiagą.

Nuoširdi padėka!

Į asociacijos sąskaitą iš Vilniaus, Utenos, Klaipėdos ir Šiaulių apskrities valstybinių mokesčių inspekcijų buvo pervestos paramos lėšos. Dėkojame visiems aktyviems rėmėjams, dalyvavusiems „2 PROCENTŲ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO lėšų kaupimo akcijoje". Piniginės lėšos bus panaudotos leidybai ir kitiems Labdaros ir paramos įstatyme numatytiems tikslams.

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Tegu ši šventė suteikia visiems dvasios šviesos ir džiaugsmo, padovanoja ramybę, viltį ir artimo meilę, sustiprina santarvę ir vienybę.

Kvietimas

Mielosios asociacijos narės,

Kviečiame dalyvauti II Respublikinėje mokslinėje-praktinėje  konferencijoje "Studijos besikeičiančioje verslo aplinkoje", kuri įvyks 2009 m. balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 1000 val. Alytaus kolegijos Vadybos fakultete. Dalyvio anketą siųsti iki 2009 m. kovo 10 d.

Suredaguotus straipsnius (jei norite publikuoti savo straipsnį konferencijoje) siųsti iki 2009 m. kovo 25 d.

Dalyvių registracijos pradžia 2009 m. balandžio 23 d.  900 val. 

Konferencijos kvietimas..... (Word)

Konferencijos kvietimas..... (PDF)

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

 

Tegu viltys Jūsų kilnios, drąsios

Naujaisiais metais išsipildo.

Tegu geri darbai visi

Įprasmina dienas ir Jus sušildo.

             LEDA prezidentė   Romantė Bučienė

 
       

 

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJOS JUBILIEJINIS RENGINYS

      Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija 

          Lietuvos kariuomenės savanorių draugija

Š. m. spalio 10 d. Ekonomikos fakultete įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos  penkerių metų sukakties minėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos nariai, svečiai - Karo prievolės administravimo taybos prie KAM Karo prievolės skyriaus vedėjas majoras Gintaras Valentukevičius, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dekanė Asta Pikelienė ir prodekanė Nijolė Kašėtienė, fotomenininkas Alfredas Girdziušas. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė apžvelgė penkerių metų asociacijos veiklą, jos stipriąsias ir silpnąsias puses, numatė tolesnės veiklos perspektyvas. Vykdant prieš pusę metų pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kariuomenės savanorių draugija, siekiant bendradarbiauti stiprinant akademinės ir savanorių bendruomenių vaidmenį, ugdant pilietiškumą, tautiškumą, skatinant sąmoningą tautinę raišką ir pilietinį dalyvavimą visuomenės gyvenime, renginyje dalyvavęs majoras Gintaras Valentukevičius pravedė seminarą "Pilietiškumo ugdymas globalios Europos kontekste".
Lietuvos kariuomenės savanorių draugijos pirmininkas Bronius Pacevičius apžvelgė šios draugijos veiklą ir ateities gaires, fotomenininkas Alfredas Girdziušas ir dr. Vytautas Račkauskas pristatė parodos "Atmintis" meninių nuotraukų kolekciją bei jos sukūrimo istoriją. Renginio dalyviai galėjo susipažinti ir su šiuo metu Amerikoje gyvenančios fotomenininkės Laimos Reiss kūryba. Jubiliejiniame renginyje koncertavo Vilniaus kolegijos dainų ir šokių ansamblio "VORUTA" liaudies muzikos instrumentų grupė.

LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJAI – PENKERI METAI

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedros dėstytojų iniciatyva 2003 m. birželio 16 dieną Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje buvo įregistruota visuomeninė organizacija - Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija (LEDA), kurios veiklos tikslai: vienyti Lietuvos ekonomikos dėstytojus,  rūpintis dėstytojų kvalifikacijos kėlimu; skatinti dėstytojus dalintis informacija ir idėjomis; rengti ekonomikos žinių konkursus; bendradarbiauti su kitomis organizacijomis rengiant mokslines-praktines konferencijas, seminarus,  paskaitas,  kursus;  bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir jų asociacijomis; atstovauti asociacijai ir dalyvauti tarptautinėse organizacijose. 2004 m. balandžio 20 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai suteiktas paramos gavėjo statusas. Asociacijos nariai ir jos rėmėjai aktyviai dalyvauja teikiant paramą.
Šiuo metu asociacijos veikloje dalyvauja dėstytojai iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus kolegijų bei universitetų. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos buhalterinės apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacija bei Lietuvos kariuomenės Savanorių Draugija (LKSD). Pagrindinis bendradarbiavimo tikslai – bendrauti ir bendradarbiauti, dalinantis patirtimi bei organizuoti įvairius renginius. Galima pasidžiaugti, kad per penkerius metus buvo surengtos kelios mokslinės-praktinės konferencijos, seminarai aktualiais ekonomikos studijų, edukologijos, mokslo taikomųjų tyrimų bei pilietinio, tautinio ir kultūrinio ugdymo klausimais. Tarptautinių konferencijų ir kitų renginių metu yra informuojama apie asociacijos veiklą, ieškoma aktyvesnių ir glaudesnių bendradarbiavimo formų. Asociacijos veikla yra aprašoma interneto svetainėje www.leda.lt.
Jubiliejaus proga norėčiau pasveikinti visus asociacijos narius, partnerius,  rėmėjus ir palinkėti sėkmės, naujų atradimų ir vilčių išsipildymo džiaugsmo,  nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

 

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                               Romantė Bučienė Linksmų Šv. Velykų!

Tegul švelnussaulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlų kvapas, kartu su nuostabiausiaismargučiais atneša į Jūsų namus stiprybę, meilę ir džiaugsmą. Linksmų Šv. Velykų!

LEDA prezidentė Romantė Bučienė 

Vlado Jurgučio premija 2008

 

Lietuvos bankas kviečia siųsti paraiškas Vlado Jurgučio premijai gauti.

Premija, kurios dydis 20 000 litų, ne dažniau kaip kartą per metus skiriama už reikšmingus darbus Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimų srityse. 

Siūlant pretendentą premijai gauti, Lietuvos bankui turi būti pateikiama
  • pretendento gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas, darbų sąrašas;
  • pretendentą siūlančio fizinio ar juridinio asmens rekomendacija;
  • pretendento darbai, už kuriuos siūloma premijuoti, pateiktų darbų recenzijos ir atsiliepimai apie juos.

Paraiškos priimamos iki 2008 m. rugsėjo 1 dienos adresu:

Vlado Jurgučio premijos skyrimo komisijai

Lietuvos bankas

Gedimino pr. 6

LT-01103 Vilnius 

Daugiau informacijos rasite LB interneto svetainėje adresu http://www.lb.lt/

 

Kalėdinis sveikinimas

Linkiu šviesių ir džiugių Šv.Kalėdų, dosnių Naujųjų Metų švenčių! Tegu 2008 metais nestinga Jums ir Jūsų artimiesiems šilumos, meilės, prasmingų darbų ir džiugių akimirkų.

LEDA prezidentė Romantė Bučienė

Artėjant Rugsėjo -1 ajai !

Nesustojančioje laiko tėkmėje mintys vėl sukasi apie naujus darbus. Stiprybės, sveikatos, daos ir kūrybos ateinančiais mokslo metais!

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos seminaras

2006 m. gruodžio 5 d. įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos (LEDA) visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Klaipėdos, Utenos, Panevėžio ir Kauno kolegijų.

Asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pateikė informaciją apie kai kuriuos veiklos rezultatus. Vyr. buhalterė Laima Šapalienė apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2005 m. Susirinkime buvo priimti nauji nariai, numatytos tolesnės 2007 m. asociacijos veiklos perspektyvos.

Kvalifikacijos kėlimo kursų "Vananta" lektorė, soc. m.dr. doc.Valerija Gerikienė (VU) susirinkimo dalyviams pravedė seminarą "Darbo (pareigybių) ir darbuotojų veiklos rezultatų bei asmeninių savybių vertinimas. Atlyginimų valdymas“, kuriame buvo išanalizuota Darbo (pareigybių) ir darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo metodika bei pateiktos atlyginimų valdymo problemos.

Susirinkime tylos minute buvo pagerbtas š.m. liepos 29 d. autoavarijoje žuvusios mūsų asociacijos narės a.a. Renetos Muškauskienės atminimas. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, gimines ir kolegas.