Mielieji,

Su Kristaus prisikėlimu! Aleliuja!!!

Tegul mus apšviečia prisikėlusio Kristaus šviesa! Būkime vilties ir gyvenimo liudytojais!

velykos