Džiaugiamės sėkmingu asociacijos dalyvavimu paramos akademinėms asociacijoms gauti konkurse

2023 m. birželio 12 d. asociacija pateikė paraišką (reg. Nr. P-ACO-23-10) Lietuvos mokslo tarybos organizuojamame paramos akademinėms asociacijoms konkurse dotacijai gauti  internetinei renginio sklaidai ir mokesčiui už  interneto adresą. Asociacijos pateikta paraiška buvo pripažinta finansuojama (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-392). Projekto lėšos bus panaudotos daliniam tarptautinės konferencijos leidinio "Studijos kintančioje verslo aplinkoje" leidybos ir mokesčio už interneto adresą kompensavimui.