Trečioji tarptautinė mokslinė nuotolinė konferencija „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE”

Balandžio 20 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Alytaus, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos nuotoliniu būdu dalyvavo trečiojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment), kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius ir svečius organizatorių vardu pasveikino Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius ir konferencijos moderatorės Romantė Bučienė ir Jūratė Merkienė. Konferencijoje buvo perskaityta dvidešimt pranešimų.Pranešimus parengė užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai: dr. Szymon Piotrowski iš Lenkijos Poznanės A. Mickevičiaus universiteto, dr. Inna Khovrak  iš Ukrainos Valstybinio mokesčių universiteto, Jean De Dieu Muhire iš Lenkijos UTP Bydgoščiaus mokslo ir technologijų universiteto.  Pranešimus skaitė Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Gintautė Žibėnienė, dr. Simonas Čepėnas ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, prof. Artūras Jukna Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), West Hartfordo (JAV) darbuotoja dr. Edita Kizevičienė (su bendraautore Regina Motiene, Kauno kolegijos lektore), Indrė Knyvienė ir Giedrė Gudeliūnienė Kauno kolegijos lektorės, Antoniia Bieliatynska  (bendraautorės doc.dr. Kristina Čižiūnienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir doc.dr. Iryna Klymenko, Valstybinis transporto univeritetas, Ukraina), Laura Sėlenienė Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorė, Egidijus Stanys (bendraautorė prof. Aldona Jarašūnienė), Svetlana Kondrašovienė (bendraautorė Liudmila Burinskienė) Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Konferencijoje pranešimus skaitė šie asociacijos nariai: Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės Liucija Budrienė (kartu su bendraautore Kristina Antanavičiene) ir Jūratė Leonavičienė, Kauno technikos kolegijos lektorė Kristina Burneikienė, Panevėžio kolegijos lektorės dr. Laima Skauronė (bendraautorės dr. Rasa Glinskienė, Erika Degenytė),  Ana Samuilova, Alma Skujienė  (bendraautorė Rima Strelčiūnienė, doc.dr. Viktor Kozlovskij Vilniaus kolegija, Vaiva Mickevičienė (bendraautorė Inga Piščikienė) Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija. Trisdešimt du užsienio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų autorių straipsnių, kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalijamasi patirtimi ir aptariamos veiklos perspektyvos, išspausdinti devintajame, jau tęstiniu tapusiame straipsnių rinkinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment). Leidinio elektroninis variantas paskelbtas Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje https://leda.lt/leidyba