Sėkmė paramos akademinėms asociacijoms gauti konkurse

Labai džiaugiamės sėkmingu Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos dalyvavimu Lietuvos mokslo tarybos organizuojamuose paramos akademinėms asociacijoms gauti konkursuose.  2022 m. balandžio 4 d. asociacija pateikė paraišką dotacijai gauti internetinės svetainės turinio valdymo sistemos tobulinimui. Asociacijos pateikta paraiška buvo pripažinta finansuojama (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-308).