Konferencija Utenos kolegijoje

2005 m. balandžio 29 d. Utenos kolegijoje vyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ir Utenos kolegijos organizuota praktinė konferencija "Lietuvos įmonių veiklos strategijos skverbiantis į ES šalių rinką", kurios tikslas suburti ekonomikos dėstytojus, verslininkus bei savivaldybės atstovus diskutuoti bei pasidalinti patirtimi, aptarti aktualiausius ekonomikos klausimus, verslo įmonių plėtros galimybes ir perspektyvas pasikeitusioje konkurencinėje aplinkoje.

Konferencijos atidaryme apie žinių visuomenės kūrimą, užsienio investicijų plėtrą, socialinius ir ekonominius pokyčius šalyje (integracijos į Europos Sąjungą kontekste), įmonių restruktūrizavimą ir privatizaciją, darbo jėgos persiskirstymą tarp įvairių ekonomikos veiklų, modeių šiuolaikinių technologijų diegimą kalbėjo Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto dekanė Regina Bagdonavičienė.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pristatė Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos veiklos kryptis ir pakvietė išklausyti pranešimus bei diskutuoti svarbiais Lietuvos ekonomikos plėtros klausimais. Utenos kolegiją pristatė Verslo ir technologijų fakulteto prodekanė Regina Šilinskienė.

Konferencijos dalyviai išklausė Algirdo Gildučio Utenos rajono Ekonominės plėtros ir finansų skyriaus vedėjo, Dainos Sirvydienės, KTU Projektų vadybos centro projektų koordinatorės, Povilo Stumbrio, Utenos regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pranešimus.Vertingi ir kviečiantys diskutuoti buvo dėstytojų Violetos Sangailienės ir Irenos Svetikienės, Jolantos Šinkūnaitės, Vijolės Satkauskienės, Reginos Jakiūnienės, Irenos Raščiuvienės, Sabinos Jurkaitienės pranešimai, kuriuose buvo nagrinėjami tokie aktualūs klausimai, kaip Utenos įmonių padėtis ir lūkesčiai įstojus į ES, smulkaus ir vidutinio verslo situacija Lietuvoje, ES struktūrinių fondų parama verslo sektoriui, socialiniai ir ekonominiai Lietuvos vystymosi aspektai, buvo analizuojamos Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonės įmonių bei paslaugų įmonių verslo plėtros strategijos, o taip pat glaudus ryšys tarp mokymo institucijų ir verslo įmonių. Konferencijos pabaigoje buvo suorganizuota išvyka į sėkmingai dirbančią įmonę - AB "Utenos trikotažas". Bendrovės personalo skyriaus vadovė Ingrida Osinaitė pristatė įmonės veiklos strategiją, akcentavo, kad svarbiausias AB "Utenos trikotažas" tikslas - gaminti aukščiausios kokybės trikotažo gaminius konkurencingomis kainomis ir kuo trumpesniais terminais.