Laimėjome paramos konkursą

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija labai aktyviai dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamuose paramos akademinėms asociacijoms gauti konkursuose.
2020 m. kovo 16 d. asociacija pateikė paraišką konkursui paramai gauti 2020 m. dėl  internetinės svetainės atnaujinimo.
Asociacijos pateikta paraiška buvo pripažinta finansuojama (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V-258).
Džiaugiamės, laimėjus paramos akademinei asociacijai konkursą.