Asociacijos ataskaitinis susirinkimas

Asociacijos ataskaitiniame susirinkime dalyvavo 39 asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universitetų. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Utenos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto lektorė Romantė Bučienė pateikė 2016 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas dėstytojų kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Labai svarbu, kad publikuoti asociacijos narių darbai prisideda prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, skatina diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė pristatė metinę finansinę atskaitomybę ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2016 m. Asociacijos nariai vienbalsiai patvirtino prezidentės ataskaitą ir metinės finansinės  atskaitomybės ataskaitas. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinės atskaitomybės  patikrinimo ataskaita.  Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė - R.Bučienė, revizorė - E.Štaraitė ir vyr. buhalterė - L.Šapalienė, numatytos 2017/18 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.