Išleista konferencijos medžiaga

Alytaus kolegijos leidybos centras "E. knygnešys" išleido mokslinės praktinės konferencijos, "STUDIJOS BESIKEIČIANČIOJE VERSLO APLINKOJE", įvykusios Alytaus kolegijoje 2007 m. balandžio 20 d.,  kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija, pranešimų medžiagą (ISBN 978-9955-9779-8-8).
Dėkojame Alytaus kolegijos Vadybos fakulteto dekanei, asociacijos narei, doc. Mildai Budrienei už  nuoširdų darbą organizuojant konferenciją ir  išleidžiant pranešimų medžiagą.