Visuotinis Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos narių susirinkimas ir seminaras

2006 m. balandžio 7 d. įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos (LEDA) visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Klaipėdos, Utenos, Šiaulių ir Alytaus kolegijų.

Susirinkime asociacijos prezidentė R. Bučienė pristatė veiklos ataskaitą už 2005 m., kurioje apibendrino asociacijos veiklos rezultatus, pateikė informaciją apie finansinės atskaitomybės rengimą. Vyr. buhalterė L.Šapalienė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja, pristatė finansinės veiklos ataskaitą bei finansinės atskaitomybės projektą už 2005 m., apibendrino paramos akcijos rezultatus, o asociacijos revizorė E.Štaraitė, Vilniaus technikos kolegijos dėstytoja, supažindino su finansinės veiklos patikrinimo ataskaita. Susirinkime buvo patvirtintos asociacijos finansinės veiklos ataskaitos už 2005 m.

Apie LR darbo kodekso nuostatų praktinį taikymą kalbėjo Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjas Jonas Gricius, o apie žmogiškųjų išteklių valdymo strategijas susirinkimo dalyvius supažindino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Antanas Pimpė.

Susirinkime buvo numatytos tolesnės asociacijos veiklos perspektyvos. Pasiūlyta surengti konferenciją Alytaus kolegijoje, užmegzti ryšius su tarptautinėmis giminingomis asociacijomis.