Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos seminaras

2006 m. gruodžio 5 d. įvyko Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos (LEDA) visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Klaipėdos, Utenos, Panevėžio ir Kauno kolegijų.

Asociacijos prezidentė Romantė Bučienė pateikė informaciją apie kai kuriuos veiklos rezultatus. Vyr. buhalterė Laima Šapalienė apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2005 m. Susirinkime buvo priimti nauji nariai, numatytos tolesnės 2007 m. asociacijos veiklos perspektyvos.

Kvalifikacijos kėlimo kursų "Vananta" lektorė, soc. m.dr. doc.Valerija Gerikienė (VU) susirinkimo dalyviams pravedė seminarą "Darbo (pareigybių) ir darbuotojų veiklos rezultatų bei asmeninių savybių vertinimas. Atlyginimų valdymas“, kuriame buvo išanalizuota Darbo (pareigybių) ir darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo metodika bei pateiktos atlyginimų valdymo problemos.

Susirinkime tylos minute buvo pagerbtas š.m. liepos 29 d. autoavarijoje žuvusios mūsų asociacijos narės a.a. Renetos Muškauskienės atminimas. Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, gimines ir kolegas.