Antroji tarptautinė nuotolinė mokslinė konferencija „Studijos kintančioje verslo aplinkoje"

2021 m. balandžio 15 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariai iš Alytaus, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos nuotoliniu būdu dalyvavo antrojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment), kurią organizavo Alytaus kolegija kartu su Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Konferencijos dalyvius ir svečius organizatorių vardu pasveikino Alytaus kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius ir Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė. Konferencijoje buvo perskaityti dvidešimt trys pranešimai. Įvadinius pranešimus skaitė Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK) viceprezidentas Gintas Umbrasas ir Mykolo Romerios universiteto docentė dr. Gintautė Žibėnienė. Pranešimus parengė užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai: prof. Adam Baszynski, Marcin Flotynski ir Alicja Mikolajevicz-Wozniak iš Lenkijos Poznanės A. Mickevičiaus universiteto, Dr. Inna Khovrak ir dr. Viktorija Perevozniuk (kartu su bendraautoriumi prof. D. Zagirniak), iš Ukrainos Kremenčuko nacionalinio universiteto, dr. Aldona Migała-Warchoł (kartu su bendraautoriais Olga Buckiūniene ir dr. Artūru Vitu), iš Lenkijos Rzeszowo technologijos universiteto, prof. dr. Elena Efimova iš Rusijos Sankt Peterburgo universiteto, dr. Ewa Wojcik, iš Lenkijos Katovicų Ekonomikos universiteto, David Shakarishvili,  iš Sakartvelo Tomo Džefersono tyrimų centro,  dr. Piotr Prus, iš Lenkijos UTP Bydgoščiaus mokslo ir technologijų universiteto. Pranešimus skaitė Evelina Krauklytė (kartu su bendrautore dr. Kristina Čižiūniene), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), Mykolo Romerio universiteto doc., dr. Inga Žilinskienė, West Hartfordo (JAV) darbuotoja dr. Edita Kizevičius (su bendraautoriumi Luku Stoniku), Jūratė Liebuvienė (kartu su bendraautorėmis dr. Kristina Čižiūniene ir Marija Kolosova). Konferencijoje pranešimus skaitė šie asociacijos nariai: Klaipėdos valstybinės kolegijos lektorės Liucija Budrienė (kartu su bendraautorėmis Judita Jonuševičienė ir dr. Agnė Šneiderienė), Jolanta Kreišmonienė (kartu su bendraautore Jūrate Leonavičienė), Utenos kolegijos lektorė, Mykolo Romerio universiteto doktorantė Ramutė Narkūnienė, Šiaulių valstybinės kolegijos  doc., dr. Rita Bužinskienė,  Kauno technikos kolegijos lektorė Kristina Burneikienė (kartu su bendraautore Regina Motiene), dr. Viktor Kozlovskij (Vilniaus kolegija).  Trisdešimt septyni įvairių užsienio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų straipsnių, kuriuose keliami kintančioje verslo aplinkoje vykstančių ekonominių procesų teoriniai klausimai bei pristatomi aukštosiose mokyklose atliekamų tyrimų rezultatai, dalijamasi patirtimi ir aptariamos veiklos perspektyvos, bus išspausdinti aštuntajame, jau tęstiniu tapusiame straipsnių rinkinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“ (Studies in a Changing Business Environment).  Leidinio elektroninį variantą planuojama išleisti gegužės viduryje ir bus paskelbtas Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos interneto svetainėje www.leda.lt. Tikimės, kad leidinyje „Studijos kintančioje verslo aplinkoje“, įtrauktame į tarptautinę IndexCopernicus duomenų bazę, publikuoti užsienio ir Lietuvos autorių darbai prisidės prie socialinių mokslų tyrimų gausinimo, paskatins diskusijas apie mokslo taikomosios veiklos svarbą, dėstytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo perspektyvas.

Nuoširdžiai dėkojame Alytaus kolegijos bendruomenei už suteiktas technines galimybes pasidalinti aktualiomis, nuolat kintančiomis tiek verslo aplinkos, tiek ir studijų proceso temomis. Nuoširdžiai dėkojame visiems konferencijos dalyviams už bendradarbiavimą, kantrybę ir linkime tolesnės kūrybinės sėkmės!