Galutinė projekto ataskaita

2018-2019 m. asociacijos nariai dalyvavo Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK), Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” projekto „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ veiklose: mokymuose-diskusijose bei apklausose.

Projekto tikslas – skatinti darbdavių  ir profesinių sąjungų  bendradarbiavimą vystant socialinį dialogą ir sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti. Projektu taip pat buvo siekiama užtikrinti socialinio dialogo Lietuvoje situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu. Projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Galutinė šio projekto ataskaita: „Socialinio dialogo kokybės ir plėtros Lietuvoje vertinimas“