Dalyvavome tarptautinėje apklausoje

Šiandien mokslo bendruomenė telkiasi virtualiai, atsiranda nauji žinių sklaidos būdai. Publikacijos vis greičiau pasiekia mus, nors vis rečiau spausdinamos.
Dabartiniame pasaulyje daugelis mokslo draugijų pirmiausiai yra orientuotos į žinių sklaidą visuomenėje ir profesinėse bendruomenėse, todėl anglų kalboje
pastaruoju metu dažnai sąvoka „scholarly societies“ keičiama į „learned societies“, pabrėžiant ne formalų moksliškumo statusą ar orientaciją į mokslinius tyrimus, bet žinių perdavimą ir ugdymą platesne prasme.


Mokslo draugijų dėka perduodami ir profesiniai standartai, ir formuojama konkrečios disciplinos tapatybė. Leidyba tokiame kontekste atlieka labai svarbų vaidmenį.
Mokslo draugijos vis dar išlieka svarbiomis mokslinių disciplinų struktūromis žinių perdavimui, mokslo bendruomenių matomumui ir tinklaveikai.
Tarptautiniu lygiu stokojama išsamesnės informacijos apie mokslo draugijas skirtingose šalyse, jų veiklą, iššūkius ir sąlytį su visuomene.

Europos tyrėjų tinklo ENRESSH kvietimu (Lietuvoje apklausą organizavo Klaipėdos universiteto Socialinių pokyčių studijų centras, vadovas - dr. Liutauras Kraniauskas)
Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija dalyvavo tarptautinėje apklausoje apie mokslo draugijas Europoje.
Informacija apie Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociaciją kaip mokslo draugiją leis sugretinti skirtingas šalis.
Lietuvoje ketinama apklausti apie 23 socialinių ir humanitarinių mokslų draugijas.
Nuoširdžiai dėkojame už galimybę dalyvauti apklausoje.


Informacija apie ENRESSH
Europos tyrėjų tinklas ENRESSH (The European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities) įsteigtas 2016 m.
Jo tikslas – puoselėti geriausias tyrimų vertinimo praktikas socialiniuose ir humanitariniuose moksluose.
Jis telkia 36 šalių ekspertus, besidominčius tyrimų kokybe, jų vertinimo būdais, atviro mokslo (Open Science) idėjos poveikiu tyrimų vertinimui. (https://enressh.eu/)