PIRMOJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE"

Mieli asociacijos nariai,

Maloniai kviečiame ekonomikos, finansų, apskaitos, vadybos, rinkodaros studijų krypčių aukštųjų mokyklų dėstytojus, įmonių vadovaujančius darbuotojus, besidominčius specialistų rengimu, visuomeninių organizacijų bei viešojo sektoriaus  atstovus dalyvauti
pirmojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE”, kuri įvyks 2019 m. kovo 29 d. 10 val., Alytaus kolegijos Inžinerijos ir biomedicinos fakultete, Studentų g. 17.
Leidžiamas recenzuojamas periodinis leidinys „STUDIJOS KINTANČIOJE VERSLO APLINKOJE” (ISSN 2029-2805), kurį norėtume išleisti iki konferencijos pradžios.
Konferenciją organizuoja Alytaus kolegija, Lietuvos darbdavių konfederacija (LDK) ir Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija (LEDA).

Straipsnius prašome siųsti iki 2019 m. vasario 11 d. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kvietimas.pdf
Informacija autoriams.pdf
Autoriaus(ių) deklaracija.doc
Recenzijos forma.doc
Straipsnio šablonas.doc

Registracija į konferenciją Alytaus kolegijos tinklapyje

Dear colleagues,

Higher school lecturers in the fields of economics, finance, accounting, management and marketing, management staff  of enterprises interested in the training of specialists, representatives of the public sector are invited to take part in the first international scientific conference "STUDIES IN A CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT", which will take place on 29th March 2019, ALYTAUS  KOLEGIJA University of Applied Sciences, Faculty of Engineering and Biomedicine, Studentu 17.

Registration Form should be submitted by 11 February 2019 by e-mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


The deadline for submitting the full paper is 11 February 2019 by e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Invitation.pdf
Information for authors.pdf
Authors Declaration.doc
Article Rewiev Form.doc
Template of the article.doc