logo
2018 10 16
English Lietuvikai
  
  

Nariams
Lankytojai
Turinio peržiūrėjimai : 291189

Įvykių kalendorius
Spalis 2018
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Reklama
Reklaminis skydelis
Hostingas
LIETUVOS EKONOMIKOS DĖSTYTOJŲ ASOCIACIJAI - 15 METŲ PDF  Array Spausdinti Array  El. paštas
2018-06-08

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Ekonomikos katedros dėstytojų iniciatyva 2003 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje buvo įregistruota visuomeninė organizacija - Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija (LEDA), kurios veiklos tikslai: vienyti Lietuvos ekonomikos dėstytojus,  rūpintis dėstytojų kvalifikacijos kėlimu; skatinti dėstytojus dalintis informacija ir idėjomis; rengti ekonomikos žinių konkursus; bendradarbiauti su kitomis organizacijomis rengiant mokslines-praktines konferencijas, seminarus, paskaitas, kvalifikacijos kėlimo kursus;  bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir jų asociacijomis; atstovauti asociacijai ir dalyvauti tarptautinėse organizacijose. 2004 m. balandžio 20 d. Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijai suteiktas paramos gavėjo statusas. Asociacijos nariai ir jos rėmėjai aktyviai dalyvauja teikiant paramą. Šiuo metu asociacijos veikloje dalyvauja 79 dėstytojai-tyrėjai ir mokslininkai iš Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Vilniaus kolegijų, Vilniaus ir Kauno universitetų. Pagrindiniai asociacijos tikslai – bendrauti ir bendradarbiauti, dalinantis patirtimi bei organizuoti įvairius renginius. Galima pasidžiaugti, kad per penkiolika asociacijos gyvavimo metų buvo surengtos  aštuonios mokslinės-praktinės konferencijos, įvairūs seminarai aktualiais ekonomikos studijų, edukologijos, didaktikos, mokslo taikomųjų tyrimų bei pilietinio, tautinio ir kultūrinio, asmeninio ugdymo klausimais. Tarptautinių ir respublikinių  konferencijų bei kitų renginių metu yra informuojama apie asociacijos veiklą, ieškoma aktyvesnių ir glaudesnių bendradarbiavimo formų.
Gražaus Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos penkiolikos metų jubiliejaus proga š. m. birželio 1 d. – birželio 2 d. VU konferencijų ir renginių centre „Romuva“ Palangoje vyko praktinė konferencija „Studijų aktualijos atliepiant įtakingiausių pasaulio mokslininkų idėjas, darbdavių ir verslo strategų lūkesčius“, kurioje pagrindinį pranešimą „Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimas, siekiant Lietuvos regionų ekonomikos darnios plėtros ir socialinės gerovės“ skaitė  Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentas dr. Rimantas Dapkus. Diskusijose apie pasaulio mokslininkų-edukologų, verslo atstovų pasisakymus studijų proceso tobulinimo klausimais dalyvavo visi asociacijos nariai. Apie mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvas, o taip pat ir asociacijos veiklos perspektyvas savo pranešime supažindino Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė Romantė Bučienė. Asociacijos narių komandos diskutavo apie tolesnę asociacijos veiklą bei numatė bendradarbiavimo perspektyvas. Dviejų dalių patirtinio mokymo seminaro „Studijų metodų aktualijos atliepiant įtakingiausių pasaulio darbdavių ir verslo strategų lūkesčius“ metu, kurį vedė dr. Gintautė Žibėnienė (MRU), buvo pateikti naujausi studijų metodų teoriniai aspektai bei išsmiai išngarinėta studijų metodų bei priemonių įvairovė.
Asociacijos nariai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių dalyvavo jubiliejiniame šventiniame vakare „Pabūkime ir pasidžiaukime kartu“.
Jubiliejaus proga norėčiau pasveikinti visus asociacijos narius, socialinius partnerius,  rėmėjus, padėkoti visiems ir palinkėti sėkmės, kūrybinio polėkio, naujų atradimų ir vilčių išsipildymo džiaugsmo, nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo.

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos prezidentė                   Romantė Bučienė

 
Ataskaitinis susirinkimas ir seminaras PDF  Array Spausdinti Array  El. paštas
2018-02-12

2018 m. vasario 9 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete įvyko  Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo asociacijos nariai iš Vilniaus, Utenos, Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno kolegijų bei Vilniaus universiteto. Buvo priimti nauji nariai iš Vilniaus ir Utenos kolegijų. Asociacijos prezidentė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Romantė Bučienė, pateikė 2017 metų veiklos ataskaitą, kurioje buvo pažymėtas asociacijos gretų gausėjimas, kvalifikacijos kėlimo bei leidybinės veiklos aktyvumas. Vyr. buhalterė, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto dėstytoja Laima Šapalienė,  pristatė metinę finansinę ataskaitą ir apibendrino dalyvavimo „2 procentų gyventojų pajamų mokesčio lėšų kaupimo“ akcijoje rezultatus už 2017 m. Asociacijos  revizorė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytoja Eugenija Štaraitė supažindino su asociacijos finansinių ataskaitų patikrinimo ataskaita. Asociacijos finansinė atskaitomybė už 2017 m. patvirtinta vienbalsiai. Susirinkimo metu naujai kadencijai perrinkti asociacijos vadovai: prezidentė – Romantė Bučienė, vyr. buhalterė – Laima Šapalienė ir revizorė – Eugenija Štaraitė, numatytos 2018/19 m.m. asociacijos veiklos perspektyvos.
Per artimiausius penkerius metus verslo aplinka, veikiama globalizacijos ir naujų technologijų radikaliai keičiasi. Demografinė situacija ir Europos Sąjungos vidaus problemos - tai nauji iššūkiai nacionaliniam verslui. Lietuvos darbdavių konfederacija, kaip socialinis partneris, kartu su Lietuvos Respublikos valstybine darbo inspekcija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas”,
pradėjo įgyvendinti projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ (kodas Nr.08.5.1-ESFA-V-423-01-0001), kurio tikslas – skatinti darbdavių  ir profesinių sąjungų  bendradarbiavimą vystant socialinį dialogą ir sudaryti sąlygas socialinių partnerių interesų derinimo kokybei užtikrinti.
Projektu, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, siekiama užtikrinti socialinio dialogo Lietuvoje situacijos stebėseną ir rezultatų vertinimą šalies mastu. Vykdant projekto veiklas Lietuvos darbdavių konfederacija Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacijos nariams (LEDA) suorganizavo  seminarą-diskusiją „Lietuvos verslo aplinka ir situacijos apžvalga  (socialinis dialogas tarp darbdavio, darbuotojo ir valdžios)“, kurioje dalyvavo LDK generalinis direktorius Danas Arlauskas ir generalinio direktoriaus pavaduotojas Vaidotas Levickis. Lektoriai pateikė Lietuvos įmonių verslo plėtros prognozes bei švietimo sistemos pervarkos būtinumą, vykstant  globalizacijos procesams bei pažangioms technologijoms keičiant pasaulį.
Nuoširdžiai dėkojame seminaro organizatoriams už įdomias įžvalgas ir diskusijas.

 
Daugiau naujienų...