Laimėjome paramos akademinei asociacijai konkursą

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija sėkmingai dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos organizuojamuose paramos akademinėms asociacijoms gauti konkursuose.  2021 m. rugsėjo 28 d. asociacija pateikė paraišką dotacijai gauti internetinės svetainės turinio valdymo sistemos atnaujinimui. Asociacijos pateikta paraiška buvo pripažinta finansuojama (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. V-410).
Labai džiaugiamės savo sėkme konkurse.