Laimėtas konkursas

Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija labai aktyviai dalyvauja Lietuvos mokslų tarybos organizuojamuose paramos akademinėms asociacijoms gauti konkursuose.
Š.m. kovo 16 d. asociacija pateikė paraišką konkursui paramai gauti 2020 m. dėl  internetinės svetainės atnaujinimo.
Lietuvos mokslų tarybos pirmininko 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-258 paraiška buvo pripažinta finansuojama.
Džiaugiamės, laimėjus paramos akademinei asociacijai konkursą.